Condek

Expertisekantoor Condek is per 1 oktober 2023 opgehouden te bestaan.

De activiteiten van Condek worden verdergezet door de beide experten ir. Van de Velde en ir. Pieters.

Experten ir. Koen Van de Velde en ir. Stéphane Pieters blijven de lopende dossiers nauwgezet behartigen.
Dossiers Koen Van de Velde starten met de letter K (bijvoorbeeld 23K/…/…/…).
Dossiers Stéphane Pieters starten met de letter S (bijvoorbeeld 23S/…/…/…).

Ook voor nieuwe dossiers kan u vanzelfsprekend bij hen terecht.